Anarkokapitalismin ja syksyn väriloistoa!

Nyt loskakelien saavuttua jälleen Turkuun lienee piristykseksikin paikallaan lainata omaa kirjoitelmaani anarkokapitalismilistalta
anarkokapitalismin symboliikasta hieman yli kahden vuoden takaa huomattuani siinä esittämieni näkemysteni tulleen siinä määrin vakiituneiksi että englanninkielisen Wikipediankin artikkeli tukee niitä:

Syksy on ollut viime päivinä ainakin täällä Suomen
lounaisella rannikolla klassisella tavalla näyttävää
kaikessa lehtipuiden ja pensaiden väriloistossansa.
Syksyn symboliikka värikylläisine lehtineen,
viilenneine tuulineen ynnä muine semioottisine
elementteineen on voimakkaasti läsnä päivittäisessä
elämässä. Joidenkin ihmisten elämässä syksyn lisäksi
myös anarkokapitalismi on voimakkaasti läsnä oleva
elementti… 😉 Anarkokapitalismillakin on oma sille
luontainen symboliikkansa aina sen väreistä alkaen.
Anarkokapitalismin värit ovat musta ja keltainen tai
mieluummin musta ja kultainen. Ikityylikäs niin loisto
autolle, kapinalliselle kuin herrasmiehellekkin sopiva
musta on perinteikäs anarkismin väri ja se symboloi
valtioiden lippujen negaationa valtion
vastaisuutta ynnä anarkokapitalistien
egoistista siivekettä viehättäen samalla tietenkin
myös sille uhrautumattomuutta. Ei myöskään sovi
unohtaa tässä yhteydessä miten esimerkiksi käsite
“musta pörssi” kuvaa kaupankäyntiä, joka ei tapahdu
valtion ikeen ja sen kyttäävän silmän alla, mille
siksi on annettu pejoratiiviseksi tarkoitettu “mustan”
leima ja miten monet liikkeet ovat historiassa
ottaneet vastustajiensa halventaviksi tarkoittamat
nimikkeet tai muut symbolit itsestänsä omaan
käyttöönsä esimerkiksi vaikkapa uskonnolliselta
sektorilta varhaisten ääriprotestanttisten
kveekareiden tapaan. Keltainen on monissa yhteyksissä
esiintynyt liberalismin värinä ja kultainen puolestaan
kuvastaa sekä kapitalismia että vaurautta, jotka
kaikki kolme ovat anarkokapitalismin elementtejä.
Anarkokapitalistisen liikkeen historiassa on myös
esiintynyt paljon kultakantaan mieltyneitä tahoja,
joita kultainen väri myös siksi viehättänee. Mustan ja
kultaisen yhdistelmällä on myös omat symboliset
siteensä monarkismin suuntaan, mikä sekin on sangen
sopivaa. Edelleen musta ja keltainen toimivat
monesti tänä päivänä niin biologisessa luonnossa kuin
kansainvälisessä liikennemerkkien symboliikassakin
voimakkaana väriyhdistelmänä huomiota herättävinä
varoitusväreinä. Maapallolta löytyy
esimerkiksi erilaisia pistiäisiä, sammakoita ja
käärmeitä, jotka viestivät omasta myrkyllisyydestään
noilla värein. Nämä “jätä minut rauhaan” mentaliteetin
värit sopivat tietenkin näin mainiosti voimakkaasti
yksilöä ja hänen omaisuutensa suojaa korostaville
anarkokapitalisteille, mitä sidettä vielä vahvistaa
tuon väriyhdistelmän nousu spontaanisti luonnon
evolutionäärisistä prosesseista sen sijaan että
esimerkiksi valtio olisi ne tai turvan niille suonut.
Lippuun sijoitettuna musta ja kultainen eivät
tietenkään ole palikkoina päällekkäin tai vierekkäin
jo moisten järjestelyiden aiheuttamien liiallisten
valtiollisten assosiaatioiden takia vaan niiden
jakolinja kulkee vinottain vasemmasta alakulmasta
oikeaan yläkulmaan, mikä myös ylöspäin suuntautuvana
kuvaa optimismia suhteessa yksilönvapauteen ja siihen
nojautuvaan yhteiskuntaan. Kultainen kevyempänä ja
tärkeämpänä värinä omana kenttänään ylempänä ja musta
painavampana värinä omana kenttänänään sen alla.
Assosiaatio “anarkososialistien” punamustaan lippuun
on provokatiivisuudessaan tietenkin herkullinen.
Toisenlaisista väriyhdistelmistä mieleen lähinnä
tulevat Ukrainan ja Ruotsin valtiolliset värit eivät
ole sopivia assosiaatioiden kohteita
anarkokapitalismille. Punainen ei tunnetuista syistä
käy anarkokapitalistien väriksi. Valkoinen kuvaa
liiallisesti antautumista & pasifismia. Pelkkää
sinistä puolestaan rasittaa lähinnä se että
sen alla esiintyy niin paljon monenlaisia
puolikollektivistisia konservatiivisia liikkeitä
kansalliskollektivisteista erilaisiin uskonnollisiin
ryhmittymiin, joihin sekoittumisen vaara olisi näin
ilmeinen ja joista siirtymä symbolisella tasolla
keltaiseen päin kuvastaa siis niitä voimakkaampaa
yksilö & kapitalismi myönteisyyttä. Sininen ja musta
taas assosioituisivat yhdistelmänä liiallisesti IKL:n
tapaisiin liikkeisiin ainakin suomalaisessa
kontekstissä. Anarkismin “A” sitä ympäröivine
ympyröineen on tietenkin väriltään kultainen mustassa
taustassa ja symboloi anarkian takaamaa ja siitä
nousevaa yksilönvapauteen pohjaavaa yhteiskunnallista
järjestystä. Muita tämän kuvion ja väriyhdistelmän
kera rinnan tai yhdistelminä käytettäviä symboleita
ovat “$” eli dollarin merkki, joka ei tarkoita
Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen valtiollista valuuttaa
vaan on kapitalismin symboli ja Ayn Randin
objektivistien symboli sekä antaa arvoa
historiallisesti nimenomaan amerikkalaisille
anarkokapitalisteille kontrastissa muinaisille lähinnä
eurooppalaisille kollektivisti kvasianarkisteille.
“§” eli pykälän merkki kuuluu myöskin
anarkokapitalismin symbolivarantoihin kuvastaen
polysentralistista anarkokapitalistista oikeudellista
järjestystä sekä ilmentää näin myös
anarkokapitalistien kiinnostusta eritoten
oikeusjärjestelmään ynnä torjuu valtiosentristen
kollektivistien typeriä ja vääriä mielikuvia
anarkokapitalisteista “sekasorron” havittelijoina.
Eräät tahot ovat myös näkevinään anarkokapitalismissa
“taolaisia”
(http://www.anarchism.net/images/la_80×93_blue.gif)
piirteitä, joiden olemassaolon osin myönnän mutta
joita en korosta liiallisten “new age”-assosiaatioiden
vuoksi ja koska en näe polysentralistisessa
anarkokapitalistisen oikeudellisessa järjestyksessä
paradoksaalisuutta sillä en pidä valtiota minään
ainokaisena tai hyvänä lain ja järjestyksen lähteenä.

T: E “Nyt juomaan Batteryä ja ihailemaan sen
mustakultaista kapitalistista tölkkiä!.. 🙂 ” K

Anarkokapitalismin symboliikasta (7.10.2003)

Report This Post